Menü

Cetelem Online Áruhitel

Készítse elő okmányait!
Amire szüksége lesz:
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és
lakcímkártya
Vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során
Elakadt? Kérdése Van?
Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a (partner telefonszáma)-es számon
Áruhitel Referencia THM: 34,49%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő
figyelembevételével került meghatározásra.
Fix, éves ügyleti kamat: 30,00%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, vagy 48 hónap. Az
igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200
000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.
Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 500 000 Ft Kezelési díj: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 34,49 %
Futamidő: 48 hónap Havi törlesztőrészlet: 72 011 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 30,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 3 456 528 Ft
A Pannon Visual Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges
dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja.
További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó
hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok Érvényes: 2019.05.07-től visszavonásig
Hitelajánlatunk
Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Természetes személy
18. életévét betöltötte
Magyarországon levő állandó lakcím
Igazolt, rendszeres jövedelem
Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány
2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok
Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy
vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy
gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla.
(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
3. Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a
futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt.
formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Vagy
Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét,
vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló
bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás
alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő
nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél
házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,
Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely
legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő
felhatalmazást ad csoportos beszedésre
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló
ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Feltételek és dokumentumok
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti
jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre
Konstrukció 1.
Link helye (az adott web áruház menti el a saját szerverére)
Konstrukció 2. (ha egyszerre több konstrukció is fut)
Link helye (az adott web áruház menti el a saját szerverére)
Munkáltatói igazolás
Link helye (az adott web áruház menti el a saját szerverére)
Ügynöki tájékoztató (Cetelem küldi ki pdf formátumban, amit a partner feltölt a saját szerverére)
Futárcég ügynöki tájékoztató (Cetelem küldi ki pdf formátumban, amit a partner feltölt a saját szerverére)
Jövedelem-változás hatásainak bemutatása (Cetelem küldi ki pdf formátumban, amit a partner feltölt a saját
szerverére)
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf
Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
Letölthető dokumentumok
Linkek
Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Cégnév: Pannonvisual Kft / www.droneshop.hu
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 58.
Levelezési cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 58.
Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi
telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó
érdekeit képviseli.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez
kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi
szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás)
szolgáltatást nem nyújt.
Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat nem kap.
A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy
más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben,
annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20
óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli
panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és
szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati
példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli
panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar
Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt
szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek
megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem
Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30
napon belül megküldi az ügyfélnek.
Ügynöki tájékoztató
.
Cégnév: GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Levelezési cím: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.
Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben rögzített, az Ügyfelek személyes módon történő ügyfél-azonosításának lebonyolításáért díjazásban részesül.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
A Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Társaságunk az ügyfél számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
Futárcég ügynöki tájékoztató
Magyar Cetelem küld személyre szabott tartalmat

Keresés